Gatecoin Crypto Exchange to Shut Down on Court’s Orders

Gatecoin Crypto Exchange to Shut Down on Court’s Orders
Hong Kong-based cryptocurrency exchange Gatecoin will shut down and enter liquidation.